V.G.Vaze College of Arts, Science and Commerce, Mulund, Mumbai            

FYJC Offline Admissions 2012-13 Merit List

XI ARTS 2012-2013 OFFLINE ADMISSIONS
SR.NO NAME OF THE STUDENTS MARKS OUT OF % REMARK
1 BHAGAT RAINA VAISHANAVI 583 600 97.00 MIGRATED FORM (US)
2 CHATTERJEE RISHIKA PROBIR 454 550 82.55
3 CHARI AJAYANAND RAMANUJAM 445 550 80.91
4 DUSEJA VISHISHTHA HARESH 443 550 80.55
5 BELOSE VARUN ANIL 393 500 78.60
6 NAIDU BHUPENDRA DEVENDRA 392 500 78.40
7 MARU TUSHA VIJAY 423 550 76.91
8 SHRETHA ANUKSHA JITENDRA 379 500 75.80
9 TILAK ANUJ CHANDRASHEKHAR 402 550 73.09
10 CHAVAN SHRADDHA ASHOK 402 550 73.09
11 ATHAVALE SHRADDHA UDAY 351 500 70.20
12 VALLADARES ANNAIDA DUDLEY 385 550 70.00
13 PAGARE SHRADDHA SANJAY 345 500 69.00
14 NAIK NEHA SANDEEP 544 800 68.00 IGCSE BOARD
15 SUNDRA ROSHAN KARSAN 373 550 67.62
16 KARANDIKAR POONAM BAPU 371 550 67.45
17 KHAN SADIYA ABDUL 335 500 67.00
18 MANE PRANAV VIVEK 368 550 66.73
19 SINGHVHI SEJAL LAXMILAL 367 550 66.73
20 SHAH PANKTI VIPUL 367 550 66.60
21 GARUD PRANITI GAUTAM 317 500 63.40
22 SHARMA RUCHI SHASHIKANT 317 500 63.40
23 DIXIT SAKSHI SUNILKUMAR 313 500 62.60
24 INDULKAR RAJAT PRASHANT 310 500 62.00
25 SHIKH NABELAH ISMAIL 305 550 61.00
26 SHARMA KOMAL GULSHAN 302 500 60.40
27 VALANI NAMRATA UMESH 331 550 60.18
28 BHOTE PRAJAKTA SANDIP 300 500 60.00
29 RONGATE ASHWINI KASHINATH 300 500 60.00
30 KAPOOR PAYAL DEEPAK 326 550 59.27


MERIT LIST FYJC SCIENCE OFFLINE ADMISSION - 2012-13
SR.NO NAME OF THE STUDENTS MARKS OUT OF % REMARK
1 BADLANI PRAVIN 463 500 92.60 CBSE
2 MENGAR NISHIT RAJENDRA 460 500 92.00
3 KULKARNI CHINMAYEE VINEET 505 550 91.82


XI / COMMERCE 2012-2013 OFFLINE ADMISSIONS
SR.NO NAME OF THE STUDENTS MARKS OUT OF % REMARK
1 DATE VARADA VIJAY 457 500 91.40
2 THAKUR PRATIK DATTAPRASAD 482 550 87.64
3 AARETHIYA NEETA KESHAVJI 482 550 87.64
4 MARTIS BIANCA TREVOR 481 550 87.45